در حال نمایش 7 نتیجه

نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح چهار (کد204)

15,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح چهار (کد204):

 • عملیات بازرگانی
 •  سایر امکانات و عملیات حسابداری مالی
 •  انبارداری تکمیلی
 •  سیستم حقوق و دستمزد
 •  چاپ و تولید بارکد
 •  حسابداری مالی تکمیلی
 •  یک شرکت مضاعف
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها
 

نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح دو (کد202)

9,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح دو (کد202):

 • عملیات  بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات
 • انبارداری تکمیلی
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها
 

نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح سه (کد203)

12,587,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح سه (کد203):

 • عملیات  بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات حسابداری
 • انبارداری تکمیلی
 • سیستم  حقوق و دستمزد
 • چاپ و تولید بارکد
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها
 

نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح یک (کد201)

6,887,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری فروشگاهی سطح یک (کد201)

 • عملیات  بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات حسابداری
 • یک سال خدمات پشتیبانی
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها

نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح دو (کد302)

2,687,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح دو (کد302):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای
 • امکانات پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 •  گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا و ... )
 •  عملیات تکمیلی (استفاده از دستگاه بارکد خوان و...)
 • یک سال خدمات پشتیبانی رایگان
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها

نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح سه (کد303)

5,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح سه (کد303):

 •  عملیات بازرگانی ,عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای و امکانات پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 •  گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا و ... )
 •  عملیات تکمیلی (استفاده از دستگاه بارکد خوان و...)
 •  عملیات تکمیلی (تعریف سطوح قیمتی کالا و ...
 •  امکانات صنفی

نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح یک (کد301)

2,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی فروشگاهی سطح یک (کد301):

 •  عملیات بازرگانی
 • عملیات خرانه داری
 •  گزارشات پایه ای
 • امکانات پایه ای
 •  ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی