در حال نمایش 8 نتیجه

نرم افزار تجاری تولیدی سطح پنج (کد235)

25,587,000 تومان
سری تجاری حسابداری تولیدی این سری نرم افزارها ویژه کسب و کار های متوسط و بزرگ طراحی شده و دارای امکانات بسیار زیاد، سرعت بالا، کاربری ساده و محیطی بسیار زیبا می‌باشد. افزونه های حسابداری محک امکانات افزوده‌ای هستند که شما می‌توانید هر کدام را بنا به نیاز خود در هنگام خرید به نرم افزار اضافه نمایید.

نرم افزار تجاری تولیدی سطح چهار (کد234)

21,987,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری تولیدی سطح چهار (کد234):

 • عملیات  بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • سایر امکانات حسابداری
 • انبارداری تکمیلی
 • سیستم  حقوق و دستمزد
 • عملیات تولید
 • تولیدی چند مرحله ای
 • حسابداری مالی تکمیلی
 • سیستم پروژه ها
 • یک شرکت مضاعف
 • یک سال خدمات پشتیبانی

نرم افزار تجاری تولیدی سطح دو (کد232)

13,987,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری تولیدی سطح دو (کد232):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • انبارداری تکمیلی
 •  عملیات تولید
 •  یک شرکت مضاعف
 • سایر امکانات

نرم افزار تجاری تولیدی سطح سه (کد233)

15,987,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری تولیدی سطح سه (کد233):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • انبارداری تکمیلی
 • حسابداری مالی تکمیلی
 • عملیات تولید
 • یک شرکت مضاعف
 • سایر امکانات

نرم افزار تجاری تولیدی سطح یک (کد231)

9,987,000 تومان

ویژگی های نرم افزار تجاری تولیدی سطح یک (کد231):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات حسابداری مالی
 • عملیات تولید
 • سایر امکانات

نرم افزار عمومی تولیدی سطح دو (کد332)

3,887,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی تولیدی سطح دو (کد332):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات خرانه داری
 • ثبت عملیات تولیدی به صورت ثابت(براساس فرمول)،متغیر (چند محصول و متغیر)
 • گزارشات پایه ای
 • امکانات پایه ای
 • ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 • گزارشات تکمیلی
 • عملیات تکمیلی
 • یک سال خدمات پشتیبانی رایگان
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها (2 جلسه عمومی)

نرم افزار عمومی تولیدی سطح سه (کد333)

7,487,000 تومان

ویژگی های نرم افزار عمومی تولیدی سطح سه (کد333):

 • عملیات بازرگانی
 • عملیات خرانه داری
 • ثبت عملیات تولیدی به صورت ثابت(براساس فرمول)،متغیر (چند محصول و متغیر)
 • گزارشات پایه ای
 • امکانات پایه ای
 • ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی
 • گزارشات تکمیلی
 • عملیات تکمیلی
 • عملیات تکمیلی
 • امکانات صنفی
 • یک سال خدمات پشتیبانی رایگان
 • جلسات رفع اشکال در محل دفاتر و نمایندگی ها (2 جلسه عمومی)

نرم افزار عمومی تولیدی سطح یک (کد331)

2,887,000 تومان
نرم افزار عمومی تولیدی سطح یک کد(331): این سری نرم افزارها ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط طراحی شده و دارای امکانات بسیار زیاد ،سرعت بالا، کاربری ساده و محیطی بسیار زیبا می‌باشد. افزونه های حسابداری محک امکانات افزوده‌ای هستند که شما می‌توانید هر کدام را بنا به نیاز خود در هنگام خرید به نرم افزار اضافه نمایید.